MENU

Kupon Bulanan

  • Dijual dan dipamerkan secara bulanan atas kenderaan dengan kadar RM 79.50 sebulan.

Kupon Pakej (3 Bulan dan 1 tahun )

  • Dijual dan dipamerkan pada kenderaan mengikut tempoh pakej dengan kadar RM 207.00 untuk 3 bulan dan RM667.80 untuk setahun.

 

Sewa Petak Letak Kereta

  • Kemudahan ini hanya diberikan di tempat-tempat tertentu dan mengikut kategori perniagaan yang dijalankan. Kadar yang dikenakan adalah RM 136.00 (termasuk 6% cukai perkhidmatan) sepetak/sebulan. ( Klik Borang Permohonan Menjadi Ejen Disini)

Pusat Jualan Kupon

  • Pejabat Majlis Perbandaran Kuantan.
  • Semua Pondok Jualan Kupon Letak Kereta MPK ( Lihat Senarai Lokasi Pondok Disini )
  • Ejen-ejen Jualan Kupon Yang Dilantik ( Lihat Ejen Jualan Kupon Disini )

 

Sebarang Pertanyaan Bolehlah Dirujuk Kepada:-

Kompleks Ibu Pejabat 
Bahagian Letak Kereta,
Majlis Perbandaran Kuantan,
25100 Kuantan Pahang.
Telefon : 09 - 5121555 / 09 - 5121666
Fax : 09-5162431