MENU

Sebutharga
Rujukan Tender Tajuk Tarikh Tutup Lampiran
MPK/W/SH:27/2020, MPK/W/SH:28/2020, MPK/W/SH:29/2020, MPK/W/SH:30/2020, MPK/W/SH:31/2020, MPK/W/SH:32/2020, MPK/W/SH:33/2020 Kenyataan Tawaran Sebutharga Dari Bahagian Infrastruktur dan Jalan, MPK [Edit] 2 Mac 2020 Muat turun iklan
MPK/W/SH:10/2020 Kenyataan Tawaran Sebutharga Bagi Kerja-Kerja Membina Kemudahan Awam Serta Kerja Berkaitan di Pasir Kubur Sg. Lembing, Kuantan [Edit] 27 Feb 2020 Muat turun iklan
MPK/W/SH:22/2020 Kenyataan Tawaran Sebutharga Bagi Kerja-Kerja Mambaikpulih Pagar Serta Kerja Berkaitan di Jalan Protokol Kuantan - Teluk Chempedak, Kuantan [Edit] 27 Feb 2020 Muat turun iklan
MPK/W/SH:26/2020 Ralat : Kenyataan Tawaran Sebutharga Bagi Kerja-Kerja Pelupusan Kenderaan Buruk / Besi Dalam Simpanan Majlis Perbandaran Kuantan [Edit] 24 Feb 2020 Muat turun iklan
MPK/W/SH:09/2020 Kenyataan Tawaran Sebutharga Cadangan Perkhidmatan Jurutera Pelawat (ELEKTRIK) Pepasangan Elektrik Majlis Perbandaran Kuantan Bagi Tahun 2020 [Edit] 24 Feb 2020 Muat turun iklan
Pamer Buka Tender/Sebutharga
Rujukan Tender Tajuk Tarikh Tutup Lampiran
MPK/W/SH:11/2020 Jadual Pamer Buka Sebutharga / Tender Bagi Kerja-Kerja Membekal Perkhidmatan Memasang, Menguji dan Mentauliah Peralatan 'Smart Uninteruptable Power Supply' (UPS) Untuk Kegunaan Bilik Server Jabatan Teknologi Maklumat, MPK [Edit] 29 Feb 2020 Muat turun iklan
MPK/W/SH:25/2020 Jadual Pamer Buka Sebutharga / Tender Bagi Kerja-Kerja Menyediakan Pakej Lawatan ke Istanbul Bersempena Lawatan Rasmi Penanda Aras Pihak Berkuasa Tempatan [Edit] 29 Feb 2020 Muat turun iklan
MPK/W/SH:15/2020 Jadual Pamer Buka Sebutharga / Tender Bagi Kerja-Kerja Membekalkan Perkhidmatan Pembangunan Sistem Pengurusan Hasil Tertunggak dan Sekatan Berpusat Untuk Kegunaan Majlis Perbandaran Kuantan Termasuk Kerja-Kerja Penyelenggaraan Selepas Tempoh Jaminan [Edit] 28 Feb 2020 Muat turun iklan
MPK/W/SH:02/2020 JADUAL PAMER BUKA SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PENGGANTIAN PERALATAN SISTEM KAMERA LITAR TERTUTUP (CCTV) TANPA WAYAR UNTUK MAJLIS PERBANDARAN KUANTAN [Edit] 28 Feb 2020 Muat turun iklan
MPK/W/T:01/2020 Jadual Pamer Buka Sebutharga / Tender Bagi Kerja-Kerja Membina dan Menyiapka Struktur Tangki Air, Kerja Bumbung dan Elektrikal Serta Kerja-Kerja Berkaitan di PPRS Pak Mahat, Kuantan Pahang Darul Makmur [Edit] 26 Feb 2020 Muat turun iklan
MPK/W/SH:07/2020 MEMBEKAL, MENYEDIA DAN MENGURUSKAN PAKEJ PELANCONGAN KEPADA KONTIJEN MAJLIS PERBANDARAN KUANTAN BAGI SUKAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI PAHANG 2019 KE INDONESIA [Edit] 25 Feb 2020 Muat turun iklan
MPK/W/SH:06/2020 Jadual Pamer Sebutharga Bagi Kerja-Kerja Membekalkan Perkhidmatan Penyewaan Mesin Pencetak Bagi Tempoh (36) Bulan Untuk Kegunaan Majlis Perbandaran Kuantan [Edit] 25 Feb 2020 Muat turun iklan
MPK/W/SH:03/2020 PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENYELENGGARA DAN MEMBUAT INSTALASI SERTA KONFIGURASI SATU (1) UNIT QUEUE MANAGEMENT SYSTEM DAN CUSTOMER FEEDBACK / SURVEY TERMINAL [Edit] 25 Feb 2020 Muat turun iklan
MPK/W/SH:05/2020 PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA 100 UNIT KOMPUTER DEKSTOP DAN 4 UNIT LCD PROJEKTOR SECARA SEWABELI BAGI TEMPOH (36) BULAN UNTUK KEGUNAAN MAJLIS PERBANDARAN KUANTAN [Edit] 25 Feb 2020 Muat turun iklan
Tender
Rujukan Tender Tajuk Tarikh Tutup Lampiran
MPK/W/T:02/2020 Kenyataan Tawaran Tender Bagi Kerja-Kerja Membekalkan Perkhidmatan Perlindungan Insuran Untuk Majlis Perbandaran Kuantan [Edit] 25 Feb 2020 Muat turun iklan