MENU

Dimaklumkan bahawa lesen bagi tahun 2021 boleh diperbaharui mulai hari ini 10 November 2020. Pelesen perlu menjelaskan bayaran tunggakan cukai taksiran dan kompaun  terlebih dahulu sebelum memperbaharui lesen bagi tahun 2021 dan semakan boleh dibuat di pautan : http://iclean.mpk.gov.my/portal. Sila rujuk paparan dibawah untuk maklumat selanjutnya.