MENU

Program pemutihan bagi pembinaan tanpa kelulusan akan dibuat secara berperingkat bermula 1 September 2019 yang melibatkan zon di pusat bandar dan kawasan perindustrian.

Pemutihan dibuat terhadap pembinaan struktur tambahan yang dibina tanpa mendapat kelulusan serta diberi pengurangan sebanyak 30% kepada pemilik bangunan yang ingin menjelaskan bayaran fee dalam tempoh yang ditetapkan. Sebarang pertanyaan lanjut sila hubungi En. Syamsul Azrai (Bahagian Bangunan) di talian 09-5121555 samb. 7436.