MENU

Tahniah diucapkan kepada seluruh Warga Kuantan di atas pengiktirafan ini.

Kriteria penilaian kepada pengiktirafan merupakan pengukuran umum terhadap tahap kesejahteraan penduduk merangkumi tahap kesihatan dan kesejahteraan mental dan fizikal. Indeks kebahagiaan merupakan salah satu indikator dalam MURNInets yang dinilai melalui borang soal selidik kepada penduduk yang merangkumi 14 komponen utama, antaranya:
.
(i) Tahap kehidupan dan kesihatan;
(ii) Kebahagiaan bersama keluarga dan saudara-mara;
(iii) Keseronokan bekerja;
(iv) Pengurusan kewangan;
(v) Hubungan dengan jiran;
(vi) Aktiviti bersama komuniti;
(vii) Keselamatan kawasan kediaman;
(viii) Kemudahan awam dan infrastruktur asas yang disediakan;
(ix) Perkhidmatan PBT dan pemimpin tempatan; dan
(x) Kualiti alam sekitar.

#SayangiKuantan