MENU

Dimaklumkan bahawa pihak Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dengan kerjasama pihak MAMPU, Lembaga Pembangunan lndustri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Perbadanan Putrajaya telah membangunkan sistem baru iaitu OSC 3 Plus Online dan penggunaan ePayment (Payment Gateway) bagi tujuan memudahkan urusan pengemukaan permohonan cadangan pemajuan. Untuk maklumat lanjut, sila klik pautan dibawah.