MENU

Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) Bil. 4/2020 bertarikh 25 Februari 2020  telah bersetuju memutuskan bahawa semua permohonan di bawah Seksyen 204D dan 124A, KTN perlu dikemukakan terus ke Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan untuk diproses.