MENU

Dimaklumkan bahawa pihak Majlis selaku Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) diberi kuasa untuk menetapkan bayaran bagi lesen atau premis dan caj memeriksa di bawah Seksyen 107(1) Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta171).

Sehubungan dengan itu, kenaan caj ini akan dilaksanakan bermula pembaharuan lesen perniagaan bagi tahun 2020 dan setiap kali pembaharuan lesen dibuat. Kenaan caj perkhidmatan adalah 15% daripada kadar lesen tahunan premis perniagaan / iklan.