MENU

Merujuk Keputusan Mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK) ke 37/2020 bertarikh 30 September 2020 telah menetapkan had waktu operasi premis perniagaan di Negeri Pahang dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) dibenarkan beroperasi tertakluk kepada persediaan dan langkah-langkah yang diambil oleh peniaga untuk memastikan kepatuhan kepada Garis Panduan (SOP) yang telah sitetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN).