MENU

Bagi memastikan keselesaan penduduk, penyerahan kerja-kerja penyelenggaraan jalan yang telah siap sepenuhnya di Perumahan Pasdec Aman Fasa 1 Indera Mahkota 2 dan sekitarnya.

Majlis penyerahan ini telah disempurnakan oleh Encik Ahmad Fadziree Bin Haji Fisar @ Faisa (Ahli Majlis MPK), Tuan Haji Azha bin Abd Rani (Pengarah Jabatan Kejuruteraan MPK) dan pegawai - pegawai MPK, Tuan Haji Sabaznur bin Ismail dan Tuan Haji Mohd Shabarudin bin Abd. Hamid kepada wakil KRT Encik Solomon di saksikan oleh Ketua Kampung Tiram, Encik Abd Rahman.