MENU

OPERASI PEMBERSIHAN KAWASAN & PENGUATKUASAAN BERSEPADU

Tarikh : 10 September 2020 (Khamis)
Lokasi : Kawasan Perindustrian Padang Lalang

Penglibatan : MP Kuantan, PKD Kuantan, SWCorp, JKR, Roadcare, YP Maintenance & Alam Flora

Operasi pembersihan kawasan & penguatkuasaan bersepadu ini diadakan adalah bagi memastikan semua pemilik premis perniagaan terutamanya premis industri supaya sentiasa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan berkaitan pengurusan sisa serta kebersihan dalam dan luar premis masing-masing.

#SWCorp
#KitaSamaSamaJaga