MENU

KERJA-KERJA TAMPALAN SEMENTARA (POTHHOLE) DI JALAN HAJI AHMAD

Kerja-kerja tampalan sementara (pothhole) di Jalan Haji Ahmad (jalan tersebut merupakan jalan di bawah selenggaraan pihak JKR dan syarikat konsesi Roadcare) telah selesai dilaksanakan pada 17 Januari 2020 oleh Road Maintenance Team (RMT), Bah. Infrastruktur & Jalan, MPK.

Kerja-kerja dilaksanakan adalah bagi memastikan keselamatan serta memberi keselesaan kepada pengguna jalan raya.