MENU

Kenyataan Tender Bagi Cadangan Membina dan Menyiapkan Struktur Tangki Air, Kerja Bumbung dan Elektrikal Serta Kerja Berkaitan di PPRS Pak Mahat, Kuantan Pahang (Peruntukan KPKT) - Bahagian Projek dan Kerja Awam, MPK

Tender Ref: 
MPK/W/T: 01/2020
Tender Closing Date: 
Tuesday, 11 February 2020