MENU

Program Kelestarian Persisiran Pantai 2019 dengan kerjasama Jabatan Perhutanan Negeri Pahang, Jabatan Pertanian Negeri Pahang, Solid Waste Corporation (SWCorp), Alam Flora Sdn. Bhd, Kem Wawasan Negara Bukit Sagu dan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK) Pantai Sepat telah diadakan pada 30 November 2019 (Sabtu) jam 8.30 pagi di Pantai Sepat, Kuantan.

Sebanyak 630 kilogram sampah telah berjaya dikutip dan dikumpulkan dalam radius 25 kilometer sepanjang Pantai Sepat selama tempoh dua jam program tersebut berlangsung.