MENU

Dimaklumkan bahawa Mesyuarat Pengurusan Majlis Bil. 14/2019 yang bersidang pada 31 Oktober 2019 telah membuat keputusan untuk memansuhkan potongan (diskaun) 75%  iklan berlampu.

Sehubungan dengan itu, semua iklan berlampu akan dikenakan bayaran mengikut kadar sebenar berdasarkan Undang-Undang Kecil Iklan (MPK) 1983 berkuatkuasa 1 Januari 2020.