BAHAGIAN CUKAI TAKSIRAN

Piagam Pelanggan

1.    Menghantar bil cukai taksiran kepada pemilik pegangan 2 kali setahun iaitu:

 • 1/2 Tahun Pertama - Sebelum 15 haribulan Januari
 • 1/2 Tahun Kedua - Sebelum 15 haribulan Julai

 

2.     Kelulusan bagi bayaran ansur cukai taksiran secara berjadual diberikan dalam tempoh 1 hari bekerja.

 

Cukai Taksiran Am

Maklumat Am

Cukai Taksiran Am ialah cukai yang dikenakan keatas pegangan berkadar seperti :

 • Bangunan Kediaman
 • Bangunan Perniagaan (Kedai, Kompleks Perniagaan, Pejabat, Hotel, Bengkel, Stesen Minyak dan Panggung Wayang)
 • Bangunan Perindustrian (Kilang, Gudang, Loji, Depo dan Pencawang)
 • Tanah Kosong (Bangunan, Pertanian, Perindustrian dan Perniagaan

yang terletak di dalam kawasan Majlis Perbandaran Kuantan.

Tempoh Bayaran

Cukai Taksiran dibayar 2 kali setahun iaitu :-

 • 1/2 tahun pertama - 1hb Januari hingga 28hb Februari setiap tahun
 • 1/2 tahun kedua - 1hb Julai hingga 31hb Ogos setiap tahun

Tindakan Jika Tidak Menjelaskan Bayaran dalam Tempoh

Mengikut Akta Kerajaan Tempatan 1976, anda akan dikenakan tindakan-tindakan seperti :-

 • Notis Borang E akan dikeluarkan kepada anda. Anda akan dikehendaki menjelaskan bayaran dalam masa 15 hari daripada tarikh notis. Denda/bayaran lewat dikenakan kepada baki terakhir tunggakan - Seksyen 147 (I) Akta Kerajaan Tempatan 1976.

Jadual Denda

Jumlah Tunggakan Denda Lewat
RM 100.00 ke bawah
RM 101.00 - RM 200.00
RM 201.00 - RM 300.00
RM 301.00 - RM 400.00
RM 401.00 ke atas
RM 2.00
RM 3.50
RM 5.00
RM 6.50
2 % drp jumlah tunggakan

 

 • Jika masih gagal, waran tahanan (Warrant of Attachment) akan dikeluarkan kepada anda. Waran ini membolehkan Pegawai MPK yang diberi kuasa

  Bayaran waran tahanan sebanyak 10% juga dikenakan.

   - merampas (mensita) harta alih yang ada didalam bangunan.
   - menutup bangunan daripada menjalankan operasinya (seksyen 148).
   - melelong bangunan/tanah melalui pendaftar Mahkamah Tinggi (seksyen 151).
 • Menahan proses kelulusan dan perkhidmatan MPK bagi pegangan yang mempunyai tunggakan seperti berikut :-

  Menuntut tunggakanmelalui peguam MPK juga mengambil tindakan melalui peguam untuk memungut cukai taksiran am. Segala kos guaman akan dituntut oleh peguam kepada pemilik harta.

   - kelulusan lesen perniagaan di pegangan tersebut.
   - kelulusan pelan susunatur
   - kelulusan pelan bangunan
   - kelulusan Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan

Halaman: 1  2  3  

 

KALENDAR KALENDAR

1 Julai 2016
I S R K J S A
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31