MENU

Perkhidmatan Yang Disediakan

Diadakan bagi memudahkan orang ramai meletak kenderaan secara tersusun dan terancang.

Kupon Jam Letak Kereta Bergores

  • Dijual untuk dipamerkan mengikut jam atas kadar 65 sen sejam atau sebahagian daripadanya.

Kupon Harian

  • Dijual dan dipamerkan secara harian atas kenderaan dengan kadar RM 3.70 sehari.