MENU

Sebutharga
Rujukan Tender Tajuk Tarikh Tutup Lampiran
MPK/W/SH:40/2017 Kenyataan Tawaran Sebutharga dari Seksyen Penswastaan dan Aset Khas [Edit] 24 Jul 2017 Muat turun iklan
MPK/W/SH:45/2017 Kenyataan Tawaran Sebutharga Dari Bahagian Pembangunan Landskap [Edit] 24 Jul 2017 Muat turun iklan
Pamer Keputusan Tender/Sebutharga
Rujukan Tender Tajuk Tarikh Tutup Lampiran
MPK/W/SH:41/2017, MPK/W/SH:22/2017, MPK/W/SH:27/2017, MPK/W/SH:28/2017, MPK/W/SH:36/2017 Jadual Pamer Keputusan Tender/Sebutharga [Edit] 30 Jun 2017 Muat turun iklan
Pamer Buka Tender/Sebutharga
Rujukan Tender Tajuk Tarikh Tutup Lampiran
MPK/W/SH:31/2017, MPK/W/SH:38/2017, MPK/W/SH:39/2017, MPK/W/SH:42/2017 Jadual Pamer Buka Tender/Sebutharga [Edit] 30 Jun 2017 Muat turun iklan, Muat turun iklan, Muat turun iklan, Muat turun iklan