MENU

Sebutharga
Rujukan Tender Tajuk Tarikh Tutup Lampiran
MPK/W/SH:25/2019 Kenyataan Tawaran Sebutharga Kerja-Kerja Pemasangan Jeriji Pintu Utama Di Unit Rumah Individu Blok A Dan B, Pprs Pak Mahat, Kuantan [Edit] 4 Mac 2019 Muat turun iklan
MPK/W/SH:17/2019, MPK/W/SH:18/2019, MPK/W/SH:19/2019, MPK/W/SH:20/2019, MPK/W/SH:21/2019, MPK/W/SH:22/2019, MPK/W/SH:23/2019, MPK/W/SH:24/2019 Kenyataan Tawaran Sebutharga dari Bahagian Infrastruktur dan Jalan [Edit] 27 Feb 2019 Muat turun iklan
Pamer Buka Tender/Sebutharga
Rujukan Tender Tajuk Tarikh Tutup Lampiran
MPK/W/SH:01/2019, MPK/W/SH:08/2019 Jadual Pamer Buka Sebutharga/ Tender [Edit] 28 Feb 2019 Muat turun iklan