MENU

Tender
Rujukan Tender Tajuk Tarikh Tutup Lampiran
MPK/W/T:01/2018, MPK/W/T:05/2018 Kenyataan Tawaran Sebutharga dari Unit Projek, Jabatan Kejuruteraan [Edit] 22 Jan 2019 Muat turun iklan
MPK/W/T:07/2018, MPK/W/T:08/2018, MPK/W/T:09/2018, MPK/W/T:10/2018, MPK/W/T:11/2018, MPK/W/T:12/2018, MPK/W/T:13/2018, MPK/W/T:14/2018 Kenyataan Tawaran Tender Membekalkan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan di Premis Majlis Perbandaran Kuantan Bagi Tahun 2019. [Edit] 17 Dis 2018 Muat turun iklan
Pamer Keputusan Tender/Sebutharga
Rujukan Tender Tajuk Tarikh Tutup Lampiran
MPK/W/SH:106/2018, MPK/W/SH:107/2018, MPK/W/SH:89/2018 Jadual Pamer Keputusan Mesyuarat Sebutharga/ Tender Bil 13/2018 [Edit] 20 Dis 2018 Muat turun iklan
Sebutharga
Rujukan Tender Tajuk Tarikh Tutup Lampiran
MPK/W/SH:111/2018, MPK/W/SH:112/2018, MPK/W/SH:113/2018, MPK/W/SH:114/2018 Kenyataan Tawaran Sebutharga dari Jabatan Perkhidmatan Perbandaran [Edit] 19 Dis 2018 Muat turun iklan