MENU

Dimaklumkan bahawa semua permohonan Notifikasi Mula Kerja, Pemeriksaan Akhir dan Pengeluaran Surat Pengesahan CCC, Pendepositan CCC dan Borang G perlu dibuat secara online bermula Januari 2019. Semua PSP dikehendaki mendaftar dalam Sistem OSC Online sebelum permohonan dikemukakan. Sila layari pautan di bawah untuk permohonan atau pendaftaran OSC.

Sila layari OSC Online -> Klik Sini