MENU

Program Say No To Drug ini telah diadakan di SMK Bukit Goh pada 19 September 2018 (Rabu). Program bermula seawal jam 8.30 melibatkan kerjasama  antara MPK, DIC Kuantan, dan SMK Bukit Goh. Program ini dirasmikan oleh Ketua Bahagian Pelancongan Encik Kamarulazlan bin Mohd Pati dan seterusnya ceramah daripada DIC berkenaan pengkongsian pengalaman. Anggaran penyertaan seramai 250 orang. Program ini mendapat sambutan yang baik daripada pelajar sekolah. Selain itu, terdapat juga pameran daripada Local Agenda 21 Kuantan.