MENU

MOBILE APPLICATIONS

 • Mobile Applications mula digunapakai pada bulan Januari 2016. Diantara sistem yang terlibat dengan aplikasi ini ialah :- 
 1. SISTEM LESEN
 • Pengguna boleh membuat permohonan dan pembaharuan lesen serta pembayaran lesen atas talian.
 1. PEMBAYARAN ONLINE (FPX)
 • Pembayaran melibatkan kompaun, cukai taksiran, sewaan gerai majlis, pendaftaran pembekal dan lesen perniagaan.        
 1. SISTEM KOMPAUN
 • Pertanyaan Tunggakan Kompaun.
 • Pembayaran Kompaun.
 • Pertanyaan mengikut nombor kenderaan dan nombor kompaun.
 1. SISTEM CUKAI TAKSIRAN
 • Pertanyaan Tunggakan Cukai.
 • Pembayaran Cukai Taksiran.
 • Pertanyaan mengikut nombor akaun cukai dan nombor kad pengenalan.
 1. SISTEM KAD KESIHATAN
 • Pertanyaan tempoh sah kad kesihatan.
 1. SISTEM ADUAN AWAM
 • Membuat aduan awam.
 • Pertanyaan status aduan awam.
 • Aduan boleh disemak melalui nombor kad pengenalan, nombor aduan, nombor telefon dan alamat e-mel.
 1. SISTEM SEWAAN GERAI MAJLIS
 • Membuat pertanyaan mengenai status permohonan gerai Majlis.
 • Membuat permohonan sewaan gerai majlis.
 1. SISTEM SEWAAN TEMPAHAN
 • Membuat semua jenis tempahan berkaitan dengan perkhidmatan Majlis.

 

 • Berikut adalah cara-cara Installation Mobile Apps di telefon bimbit.
 • Langkah 1 : Klik Google Playstore di telefon bimbit.
 • Langkah 2 : Taipkan MPK apps di ruangan carian.
 • Langkah 3 : Klik Install untuk muat turun Mobile Application.
 • Langkah 4 : Klik Accept.
 • Langkah 5 : Klik Open.
 • Langkah 6 : Paparan Mobile Application Majlis Perbandaran Kuantan.