MENU
 


Dato' Haji Fadzilla bin Haji Salleh, DIMP., SMP., AAP
YANG DIPERTUA
E-mel :  fadzilla@mpk.gov.my
Tel : 09-5121500

 
 
  Hajah Hamiza Binti Hamzah AAP.,
Setiausaha
E-mel : hamiza@mpk.gov.my
Tel : 09-5121504
 

       Hajah Aliza binti Yahaya           Pengarah Seksyen Pendakwaan Dan Undang-undang    
E-mel : aliza@mpk.gov.my
Tel : 09-5121580

 

Che Huzzana bt. Che Hussain
Ketua Seksyen Pusat Setempat (OSC) 
E-mel : huzzana@mpk.gov.my
Tel : 09-5121172

 

  Suhaliah Binti Ali
Ketua Seksyen Penswastaan Dan Aset Khas
E-mel : suhaliah@mpk.gov.my
Tel : 09-5734666

Izad Zainal bin Muhammad Safian
Ketua Seksyen Perhubungan Awam
E-mel : izad@mpk.gov.my
Tel : 09-5121600


  Rohana Binti Zulkifli
Ketua Seksyen Pesuruhjaya Bangunan (COB)
E-mel : rohana@mpk.gov.my
Tel : 09-5162309

Norkansina Binti Mohamed Sidek
Ketua Seksyen Audit Dalam
E-mel : kansina@mpk.gov.my
Tel : 5121521

JABATAN PENGURUSAN DAN PENGUATKUASAAN
 

Tuan Haji Mohd Fauzee bin Muhammad
Pengarah Jabatan Pengurusan Dan Penguatkuasaan
E-mel : jas@mpk.gov.my
Tel : 09-5134873

 

 

   Tuan Haji Alias bin Sudin  Timbalan Pengarah Bahagian         Khidmat Pengurusan     E-mel : aliasudin@mpk.gov.my
Tel : 09-5121528

Mohamad Anwar bin Othman
Ketua Bahagian Teknologi Maklumat
E-mel : anwar@mpk.gov.my
Tel : 09-5121608

Mohd Nassri bin Mat Hussin
Ketua Bahagian Penguatkuasaan Dan Keselamatan
E-mel : nassri@mpk.gov.my
Tel :  09-5121668

 
         Norkamawati binti Kamal                     Ketua Bahagian Korporat Dan                               Latihan                                 E-mel: norkamawati@mpk.gov.my    Tel: 09-5121522
 
JABATAN PERBENDAHARAAN
 
 

Mohd Nizam Bin Mahayuddin
Pengarah Jabatan Perbendaharaan
E-mel : nizam@mpk.gov.my
Tel : 09-5121588

 

Aniza Binti Abdul Rani
Timbalan Pengarah Bahagian Kewangan Dan Akaun
E-mel : aniza@mpk.gov.my
Tel : 09-5162591

 

Mohamad Saat bin Ahmad
Ketua Bahagian Hasil
E-mel : saat@mpk.gov.my
Tel : 09-5121546

Ishak bin Zaidin
Ketua Bahagian Belanjawan Dan Perolehan
E-mel : ishak@mpk.gov.my
Tel : 09-5121592

JABATAN KEJURUTERAAN
 

   Muhammad Azha bin Abd Rani                 Pengarah Jabatan Kejuruteraan                  E-mel : azha@mpk.gov.my               Tel : 09-5121510

 

  Rahimi bin Abdul Rahman
Timbalan Pengarah Bahagian Infrastruktur Dan Jalan
E-mel : rahimi@mpk.gov.my 
Tel : 09-5121136

                         Tuan Haji Sabaznur bin Ismail
Ketua Bahagian Kerja Awam Dan Projek Khas
E-mel : sabaznur@mpk.gov.my
Tel : 09-5121561

 


  Khairil Shuhaidi bin Khalid Rani
Ketua Bahagian Penyelenggaraan
E-mel : khairil_shuhaidi@mpk.gov.my
Tel : 09-5111700

 

               Kamarunzaman Bin Haji Mansor
Ketua Bahagian Mekanikal Dan Pengangkutan
E-mel : kamarunzaman@mpk.gov.my
Tel : 09-5111658

 
JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN

 

 

Yusoff bin Husain
Pengarah Jabatan Perancangan Pembangunan
E-mel : yusoff@mpk.gov.my
Tel : 09-5121527

 


Helmy bin Mohamed Yatim
Timbalan Pengarah Bahagian Bangunan 
E-mel : helmy@mpk.gov.my
Tel : 09-5121538

       

Tuan Haji Mohd Hisamudin bin Ideris              Ketua Bahagian Kawalan                                 Pembangunan                         E-mel: hisamudin@mpk.gov.my
Tel : 09-5121529

 
Rozina bt. Hazali
Ketua Bahagian Pembangunan Lestari
E-mel :  rozina@mpk.gov.my
 Tel: 09-5121531

JABATAN KAWALAN PERNIAGAAN DAN PELESENAN 

 

 

Suris bin Mihat
Pengarah Jabatan Kawalan Perniagaan Dan Pelesenan
E-mel : suris@mpk.gov.my
Tel : 09-5123300

 

Rosli bin Osman
Timbalan Pengarah Bahagian Pelesenan
E-mel : rosli@mpk.gov.my    Tel : 09-5121574

 

  Mohamed Shairulkamri bin           Mohamed Shainudin          Ketua Bahagian Penjaja Dan Kawalan Perniagaan 
E-mel : shairul@mpk.gov.my
Tel : 09-5121663

JABATAN PEMBANGUNAN KOMUNITI DAN PELANCONGAN
 

                                    Rose Samsul bin Abdul Razak        Pengarah Jabatan Pembangunan Komuniti Dan Pelancongan
E-mel : samsul@mpk.gov.my
Tel : 09-5735239

 

                         Haslinda binti Hassan  Timbalan Pengarah Bahagian Komuniti Dan Sukan
E-mel : haslinda@mpk.gov.my
Tel : 09-5735239

 

 

Ab Malek bin Mat Ariffin
Ketua Bahagian Pelancongan Dan Kebudayaan
E-mel : malek@mpk.gov.my
Tel : 09-5735239

JABATAN PENILAIAN
 


 Tuan Haji Mohd Rashdi bin Adam
Pengarah Jabatan Penilaian
E-mel : rashdi@mpk.gov.my
Tel : 09-5121502

 
                    Mohd Khairil Hazwan bin                   Omar                        Timbalan Pengarah Bahagian Penilaian
E-mel : khairil_hazwan@mpk.gov.my
Tel : 09-5121543
                             Cik Fadila Rahima binti              Mohamad Nazri              Ketua Bahagian Pengurusan Harta 
E-mel : fadila@mpk.gov.my
Tel : 09-5121653
JABATAN PERKHIDMATAN PERBANDARAN
 

Mohamad Nasir bin Jusoh
Pengarah Jabatan Perkhidmatan Perbandaran
E-mel : nasir@mpk.gov.my
Tel :  09-5111601

 

 

Abd Rahim bin Muda
Timbalan Pengarah Bahagian Kesihatan Persekitaran
E-mel : abd_rahim@mpk.gov.my
Tel : 09-5111602


  Osman bin Chik
Ketua Unit Gebeng
E-mel : osmanchik@mpk.gov.my
Tel: 09-5837527

                       Azman bin Alias
         Ketua Unit Gambang
E-mel : azman@mpk.gov.my
Tel : 09-5497976

 

Sairul Fauzi bin Haji Sharif
Ketua Unit Perumahan Pak Mahat
E-mel : sairul_fauzi@mpk.gov.my
Tel : 09-5510080

 
JABATAN LANDSKAP
 

Tahir @ Tony bin Abu Bakar, AMP.,
Pengarah Jabatan Landskap
E-mel : tony_tahir@mpk.gov.my
Tel : 09-5673333

 

 

Shaharuddin bin Safiullah
Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan Landskap
E-mel : shaharuddin@mpk.gov.my
Tel : 09-5673333

 

 

Hazlin binti Husain
Ketua Bahagian Penyelenggaraan Landskap
E-mel : hazlin@mpk.gov.my
Tel : 09-5673333