MENU

Fungsi utama Jabatan Pembangunan Perniagaan dan Pelesenan

  • Memproses permohonan pelbagai lesen perniagaan dan iklan
  • Memproses permohonan gerai Majlis
  • Memproses permohonan kad kesihatan
  • Mengeluarkan pelbagai jenis permit perniagaan dan penjaja
  • Menguatkuasa undang-undang kawalan pelesenan dan penjaja