MENU

Seksyen Penswastaan dan Aset Khas

Seskyen Perundangan dan Pendakwaan

Seksyen Pusat Setempat (OSC)

Seksyen Perhubungan Awam

Seksyen Pesuruhjaya Bangunan (COB)

Seksyen Audit Dalam

Jabatan Pengurusan dan Penguatkuasaan

 • Bahagian Khidmat Pengurusan
 • Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan
 • Bahagian Korporat dan Latihan
 • Bahagian Teknologi Maklumat

Jabatan Perbendaharaan

 • Bahagian Kewangan dan Akaun
 • Bahagian Hasil
 • Bahagian Belanjawan dan Perolehan

Jabatan Kejuruteraan

 • Bahagian Penyelenggaraan
 • Bahagian Mekanikal dan Pengangkutan
 • Bahagian Infrastruktur dan Jalan
 • Bahagian Kerja Awam dan Projek Khas

Jabatan Perancangan Pembangunan

 • Bahagian Kawalan Pembangunan
 • Bahagian Pembangunan Lestari
 • Bahagian Bangunan

Jabatan Pembangunan Perniagaan dan Pelesenan

 • Bahagian Penjaja dan Kawalan Perniagaan
 • Bahagian Pelesenan

Jabatan Pembangunan Komuniti dan Sukan

 • Bahagian Komuniti dan Sukan
 • Bahagian Pelancongan dan Kebudayaan

Jabatan Penilaian

 • Bahagian Penilaian
 • Pengurusan Harta

Jabatan Perkhidmatan Perbandaran

 • Bahagian Pekhidmatan Perbandaran
 • Bahagian Kesihatan Persekitaran

Jabatan Landskap

 • Bahagian Pembangunan Landskap
 • Bahagian Penyelenggaraan Landskap