BAHAGIAN PELESANAN

Piagam Pelanggan

 • Memastikan perniagaan tak berisiko diluluskan dalam tempoh 10 minit.
 • Memastikan permohonan lesen premis dan lesen iklan diluluskan dalam masa 14 hari (Perniagaan Berisiko).
 • Memastikan permohonan permit pemasangan sepanduk / banting diluluskan dalam tempoh 10 minit.
 • Memastikan kelulusan permit kakilima dibuat dalam masa 10 minit.
 • Memastikan kelulusan permit hiburan (sementara) dibuat dalam masa 10 minit.

 

Objektif

 • Mendidik pelesen-pelesen melalui program dialog dan motivasi.
 • Mempermudahkan permohonan lesen melalui perkhidmatan yang profesional, cekap dan kemas.
 • Membuat pemantauan dan pemeriksaan ke atas premis setiap minggu.
 • Memastikan semua kakitangan mengamalkan konsep Mesra Pelanggan.
 • Menyediakan data-data terkini berkaitan pelesen-pelesen.

 

Matlamat
 

Menjadikan aktiviti pernigaaan di Bandar Kuantan lebih kemas dan tersusun serta mendidik pelesen-pelesen ke arah disiplin yang lebih tinggi dan bertanggungjawab.

Unit Pentadbiran

 • Menguruskan surat menyurat Jabatan.
 • Menguruskan permohonan lesen dan mesyuarat kelulusan lesen.
 • Memastikan perkhidmatan kaunter berjalan lancar.
 • Mengemaskini rekod cuti kakitangan.
 • Menyediakan prestasi Bahagian berdasarkan laporan dari unit-unit.
 • Menyediakan anggaran belanjawan Bahagian.
 • Menjaga stok alat tulis.
 • Menyediakan penyata elaun lebih masa.
 • Mengurus kebajikan kakitangan.
 • Menyelaras tugas kakitangan termasuk tatatertib.

 

Unit Tred Perniagaan

 • Menjalankan pemeriksaan premis tred perniagaan.
 • Mengawal aktiviti yang dijalankan.
 • Kawalan ke atas kebersihan premis.
 • Menentukan syarat bagi pengeluaran lesen.
 • Menyiasat aduan.
 • Memberikan pendidikan kesihatan.
 • Menyediakan laporan bulanan 'Area Officer' dan laporan pemeriksaan premis makanan.
 • Pemeriksaan tapak/lokasi premis untuk tujuan pengeluaran lesen.
 • Operasi pemeriksaan dan memproses permohonan lesen.
 • Membuat kawalan dan pengawasan berdasarkan peruntukan undang-undang kecil Pelesenan Tred Perniagaan dan Perindustrian.
 • Dialog dengan pelesen.

 

Unit Restoran

 • Menjadikan premis dalam kawasan MPK berada di dalam keadaan yang sentiasa bersih dan kemas.
 • Membuat laporan penilaian kebersihan premis makanan secara bulanan bagi pemilihan restoran terbersih.
 • Pemeriksaan tapak lokasi premis untuk tujuan pengeluaran lesen.
 • Membuat pemeriksaan susulan/pemantauan syarat-syarat lesen.
 • Pemeriksaan kes aduan awam, agensi Kerajaan dan swasta berkaitan kacau ganggu.
 • Pemeriksaan operasi dalaman dan bersama lain-lain Agensi kerajaan.
 • Menaikkan taraf restoran dan warung kopi dari segi struktur dan aspek estetik.

 

Unit Makanan

 • Mengawasi keadaan struktur premis.
 • Mengawal aktiviti yang dijalankan.
 • Mengawasi pekerja-pekerja pengendali makanan.

 

Unit Iklan/Industri Dan Am

 • Pemeriksaan ke premis kilang yang dilesenkan.
 • Pemeriksaan permohonan bagi lesen premis.
 • Menyediakan laporan pemeriksaan dengan cadangan dan syor.
 • Menyediakan syarat-syarat pengeluaran lesen:-
 • menimbulkan kacau ganggu
 • menyebabkan pencemaran beroperasi secara haram
 • Menerima dan mengambil tindakan atas aduan yang berkaitan.
 • Memberi pendidikan kesihatan khidmat nasihat dan dialog.

 

Unit Hiburan Dan Lain-lain Tred

 • Membuat pemeriksaan premis hiburan.
 • Membuat operasi ke atas pusat-pusat hiburan/premis.
 • Memastikan rekod unit dikemaskini.
 • Memastikan pemohon lesen hiburan dibuat mengikut tatacara.
 • Mengendalikan dialog/ceramah dan pendidikan kepada pelesen/pengendali makanan.
 • Memastikan kutipan hasil unit hiburan dan lain-lain tred dilakukan sebaik-baiknya.
 • Memastikan pematuhan syarat lesen premis dan lesen aktiviti bagi lesen hiburan.
 • Menguatkuasa permohonan unit-unit di bawah enakmen hiburan 1993 dan kaedah hiburan 1996 dan unit-unit kecil rumah urut MPK 1983.

Halaman: 1  2  

 

KALENDAR KALENDAR

27 Jun 2016
I S R K J S A
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3