MENU

Untuk makluman bermula Januari 2019 Seksyen Pusat Setempat telah mengambil beberapa langkah penambahbaikan pada proses sedia ada yang dilaksanakan di OSC sebelum ini iaitu :-

  1. Makluman surat panggilan mesyuarat OSC akan diedarkan secara emel, whatsapp dan faks sahaja kepada semua agensi teknikal luaran yang terlibat. Salinan hardcopy tidak lagi diedarkan.
  2. Semua pemakluman keputusan mesyuarat bagi permohonan baru yang mempunyai ID permohonan akan dikeluarkan secara online mengggunakan sistem OSC Online, manakala bagi permohonan lain yang tidak mempunyai ID permohonan Surat Pemakluman Keputusan Mesyuarat masih lagi dikeluarkan seperti biasa.